Książki Publikacje - spis Publikacje zagraniczne Artykuły Przekłady Publikacje multimedialne

Przekłady

Słownik dzieł i tematów literatury francuskiej

Opublikowany w 1995 roku w Wydawnictwie Dolnośląskim, przekład popularnego we Francji „Dictionnaire des oeuvres et des thèmes de la literature française” Michela Bouty (Hachette, 1990). Słownik ten przynosi omówienie ponad 300 arcydzieł literatury francuskiej (422 strony), obejmując podstawowy zrąb klasyki tego piśmiennictwa, poczynając od chansons de gestes i wierszowanych powieści średniowiecznych aż po współczesną powieść i dramat. Słownik składa się z dwóch części: zorganizowanego w układzie alfabetycznym zbioru zwięzłych haseł analitycznych oraz uzupełniającego je indeksu tematów. Dzięki swemu przejrzystemu układowi i syntetycznej lapidarności ujęć książka ta – podobnie jak we Francji (3 wydania) – jest wielce użytecznym kompendium oraz wprowadzeniem w literaturę i kulturę francuską.

Słownik dzieł i tematów...